Trgovačke vage koje ispisuju etikete, a koje se potom lijepe na izvagani artikl u značajnoj mjeri su zastupljene u prodavaonicama, posebno na odjelima za meso i mesne prerađevine, te tzv. samoposlužne vage na odjelima voća i povrća.

            Međutim, novi pristup provjeri težine i vaganju proizvoda u trgovinama zahtjeva nova tehnološka rješenja, pa su prema tome u primjeni sve više skener vage sa skener čitačima. Posebice se to odnosi na  velike trgovačke lance, gdje primjećujemo da se one instaliraju na blagajni.

U praksi to funkcionira na način da kupac u trgovini, na odjelu voća i povrća odabire proizvod, težinu provjerava na kontrolnoj vagi, a konačna težina se utvrđuje na blagajni pomoću skener vage, cijene artikla se vrši odaberom odgovarajućeg barkod-a za određeni artikal. Na opisani način u značajnoj mjeri je moguće eliminirati moguće manipulacije s proizvodima od strane kupaca u smislu da se odabranoj vrsti proizvoda nakon vaganja dodaje određena količina, koja može proći bez naplate preko blagajne ili da se na skuplji proizvod zalijepi etiketa drugog jeftinijeg, na štetu trgovine.

Neplanirani trošak za trgovački lanac koji pritom nastaje može biti značajan. Drugi razlog za primjenu skener vaga je određeno povećanje prodaje proizvoda: voća i povrća, u smislu da kupac odabire određenu količinu proizvoda, pretpostavka je više nego bi to bilo  putem samoposlužne vage, a koja se utvrđuje tek na blagajni.

Također, određene skupine kupaca (stariji, slabovidni i sl.) ne snalaze se najbolje pri korištenju samoposlužnim vagama pa je i to jedan od razloga više u prilog odabiru primjene skener vaga.

Svakako je bitno naglasiti i trošak etiketa, koje često mogu biti problem u smislu da se lijepe na drugim mjestima osim na vrećici sa proizvodom, te da kupac pogrešnim odabirom može potrošiti nekoliko njih pri jednom vaganju. Isto tako kvarovi na vagama etiketirkama, u dijelu za ispis etiketa nisu zanemarivi. Iz svih navedenih razloga skener vage imaju opravdanost svoje primjene i pokazuju se kao optimalno rješenje.

            Poznato je da se trgovačke vage, prije svega, koriste za određivanje mase, odnosno vaganje namirnica koje se prodaju na način da ih kupac sam odabire i važe ili ih prodajno osoblje reže, porcionira ili komadno važe i nudi kupcu. To znači da je na odjelu delikatese potrebno imati vagu s ispisom etiketa. S druge strane, određeni trgovački lanci nemaju takvu praksu, odnosno ne nude proizvode na opisani načion, već su svi proizvodi porcionirani, izvagani, pakirani i označeni etiketom s barkodom, težinom, cijenom i podacima o proizvodu, ev. podacima o porijeklu. Kupac bira takav proizvod, čija se težina i cijena provjerava na blagajni putem skener vage i čitača barkoda.

            Što se krije iza oznake barkoda, na koji način se kreira etiketa proizvoda ?

Vage s ispisom etiketa su uglavnom kod većih  korisnika-trgovačkih lanaca povezane sa centralnim računalom, pa ih zovemo sistemskim vagama. Takve vage iziskuju rad IT stručnjaka – programiranje, pri čemu se podaci za sve artikle unose u vagu, a isto tako sve promjene vezane uz iste. Programiranjem se zadaje struktura bar koda koji je otisnut na etiketi, a sukladno zahtjevima trgovačke kuće.

Barkod je smisleni niz tamnih linija, svijetlih međuprostora i nizom brojeva, koji omogućavaju elektronskoj opremi očitavanje sadržanih informacija o proizvodu, a razlikuju se prema količini i strukturi podataka. Dakle, svaka vrsta robe se obilježava etiketom sa bar kodom, prema kojoj se na blagajni evidentira težina i vrijednost izvagane robe, prema jediničnoj cijeni.

U situaciji, kada postoji skener vaga u blagajni, osoblje na blagajni najčešće sa strane ima katalog proizvoda i popis barkodova za sve proizvode te skeniranjem određenog iz sustava „povlači“ zadanu jediničnu cijenu tog proizvoda, a potrebnu težinu utvrđujer iz ugrađene skener vage.

           

         Vage povezane u sustav olakšavaju praćenje stanja robe, zaliha i sl., te omogućavaju promjene na pojedinom artiklu i/ili cijelom asortimanu proizvoda koji se nude preko vage, obzirom na planirane akcije, popuste ili povećanja cijena. Na tržištu su najčešće zastupljene vage, koje imaju dva mjerna opsega, a koje se s gledišta mjeriteljske struke nazivaju dvopodručne vage, npr. s maksimalnim kapacitetom 6/15 kg, što znači da vaga do 6 kg ima mjerni podjeljak ili prikaz mase svakih 2 g, dok u području od 6 kg do 15 kg ima prikaz mase svakih 5 g.

          Osnovni uvjet za korištenje vage preko koje se vrši prodaja, pri čemu konačna cijena ovisi o određenoj težini proizvoda, je da mora biti ovjerena, što znači da se vrši ocjena njezine sukladnosti sa zahtjevima zakonskog mjeriteljstva. Ovjerena trgovačka vaga, sukladno važećim zakonskim propisima, označava se na vidljivom mjestu ovjernom naljepnicom ovlaštenog tijela za ovjeravanje, a ovjerno razdoblje traje dvije godine.

          Tvrtka Vage Lukavečki d.o.o. su ovlašteno tijelo za pripremu i ovjeravanje vaga te ovlašteni mjeriteljski laboratorij za neautomatske vage svih razreda točnosti. Kao jedan od najznačajnijih poslovnih subjekata u mjeriteljskoj djelatnosti u RH, tvrtka Vage Lukavečki d.o.o. nudi usluge ovjeravanja na cijelom području RH.

           Osim usluga, svojim kupcima i partnerima tvrtka nudi proizvode, tj. izuzetno kvalitetne trgovačke vage, između ostalog i skener vage renomiranog proizvođača CAS Corporation Co. Ltd., čiji su službeni zastupnik i jedini distributer u Hrvatskoj.

Vage Lukavečki d.o.o. svojim kompetencijama, opremom i ljudskim resursima može svojim partnerima i kupcima ponuditi kvalitetnu, cjelovitu i pravovremenu uslugu i proizvod u pogledu servisa i ovjeravanja vaga. U svojem pristupu nastoji se prilagoditi potrebama korisnika te u tom smislu pri preuzimanju vage daje na korištenje zamjensku vagu, kako bi se djelatnost korisnika mogla nesmetano odvijati.

Dugi niz godina Vage Lukavečki posluju u toj specifičnoj gospodarskoj djelatnosti, a svoju su kvalitetu i profesionalnost dokazali kroz suradnju s mnogobrojnim, značajnim poslovnim partnerima u gospodarskom poslovanju te prepoznatljivošću na tržištu.

Područje trgovačke djelatnosti vrlo je široko i zahtjevno te usko povezano i međuovisno s mjeriteljskom djelatnošću, a s obzirom na to, razvoj mjerila mase i mjeriteljske struke, u cilju odgovora na zahtjeve u trgovini, stalan je i neprekinut, što svakako pridonosi sigurnosti i zaštiti prvenstveno potrošača, ali i ostalih sudionika i aspekata životnog prostora, sukladno odredbama zakonskih propisa iz područja mjeriteljstva, prije svega Zakona o mjeriteljstvu.

Categories : Blog