O nama

Tvrtka Vage Lukavečki d.o.o ima veoma dugu i uspješnu poslovnu povijest. Prvi poslovni subjekt bio je osnovan još 1972. godine pod nazivom “Servis za vage i trgovinu Lukavečki”, čija je osnovna djelatnost bila proizvodnja, prodaja i servis svih vrsta mjerila mase (vaga) i salamoreznica.

Kvalitetu i pouzdanost usluge prema kupcima tvrtka je potvrdila uvođenjem standarda EN ISO 9001:2008., a sa 01.07.2015. godine Vage Lukavečki d.o.o. su akreditirane pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji za normu HRN EN ISOI/IEC 17020:2012. čime smo postali ovlašteni mjeriteljski laboratorij za mjerila mase: neautomatske vage razreda točnosti (I), (II), (III) i (IIII),  mjernog područja do 60.000 kg.

OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).

Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:

  1. mjerenja u prometu robe i usluga
  2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
  3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
  4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.

Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno« i zaštićuje od daljnjeg korištenja.

Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Naša organizacija / tvrtka Vage Lukavečki d.o.o. provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski broj ovlaštenog tijela »33«, koji se određuje Rješenjem o odobrenju.

Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr.

Tvrtka pruža svoje usluge na području cijele Hrvatske i surađuje sa nizom respektabilnih tvrtki, značajnih čimbenika gospodarske djelatnosti s čime dokazuje svoju kvalitetu i ekspeditivnost u rješavanju predmeta i narudžbi, uz optimalnu cijenu.

Vage Lukavečki d.o.o. jedini je distributer i zastupnik u Republici Hrvatskoj za izuzetno kvalitetne trgovačke vage, renomiranog proizvođača CAS Corporation Co., Ltd., koje su zastupljene u niz inozemnih trgovačkih lanaca.

MISIJA

Našim kupcima i partnerima osigurati najviši standard kvalitete u području zakonskog mjeriteljstva, pružiti pravovremenu i kvalitetnu uslugu prema načelu najbolja dobivena vrijednost za uloženi novac.  

VIZIJA

Biti cijenjena tvrtka, poželjan poslovni partner, poznat po visokoj razini pruženih usluga te zaštiti interesa svojih kupaca.