Trgovačke vage pripadaju, obzirom na broj korisnika i prodajna mjesta, među najzastupljenija mjerila mase na tržištu.

Može se reći da je glavna zadaća trgovačkih vaga vaganje komercijalnih proizvoda, a koje su svojim oblikom, karakteristikama i mogućnostima u najvećoj  mjeri prilagođene potrebama korisnika i kupaca. Te vage imaju mogućnost matematičke obrade, što znači da se za izvagani prodajni artikl odmah izračunava prodajna cijena.

            Glavne karakteristike trgovačkih vaga, a prema kojima se razlikuju, su mjerni opseg, rezolucija ili podjeljak, broj funckijskih tipki, mogućnost spremanja broja artikala u memorijsku jedinicu vage te mogućnost ispisa etikete. Prikaz mase, cijene i ukupnog iznosa na trgovačkim vagama mora biti dostupan korisniku i kupcu pa, prema tome, zaslon s prikazom mase, cijene i ukupnog iznosa može biti ugrađen na samoj vagi ili postavljen na stupu uz vagu, okrenut prema kupcu.

            Trgovačke vage zapravo služe da se preko težine proizvoda istakne njegova jednična cijena te izračuna ukupni iznos za odabrani proizvod.

            S gledišta mjeriteljske struke na tržištu se najčešće koriste trgovačke vage s dva mjerna opsega, tzv. dvopodručne vage, s maksimalnim kapacitetom 6/15 kg, što znači da vaga do 6 kg važe s rezolucijom ili prikazom mase svakih 2 g, dok u području od 6 kg do 15 kg važe s rezolucijom ili prikazom mase svakih 5 g, odnosno može se reći da su u jednom mjernom uređaju sadržane dvije vage.

            Kao predložak za isticanje glavnih karakteristika pojedinih modela, koristili smo podatke o trgovačkim vagama, poznatog svjetskog proizvođača CAS Corporation Co., Ltd..

 

 

          Osim navedenog, razlikujemo modele sa i bez ispisa etikete. Vage bez ispisa etikete prisutne su u manjim trgovinama, mesnicama, pekarama, na tržnicama i sl., dok se s modelima s ispisom etiketa najčešće susrećemo u velikim trgovačkim centrima na odjelu delikatese i odjelu voća i povrća.

            Trgovačke vage se, prije svega, koriste za određivanje mase, odnosno vaganje namirnica koje se prodaju na način da ih kupac sam odabire i važe ili ih prodajno osoblje reže, porcionira ili komadno važe i nudi kupcu. Pri nabavci namirnica u marketima se gotovo dnevno susrećemo sa samoposlužnom vagom gdje se pritiskom na željeni proizvod odmah kreira i ispisuje etiketa s nazivom, odvagom i cijenom tog proizvoda.

            No, s obzirom na potrošačke navike nabave namirnica i druge robe i u manjim kvartovskim trgovinama ili na tržnicama, zastupljene su i jednostavnije trgovačke vage, koje prikazuju jediničnu cijenu za određeni proizvod, težinu tog proizvoda te ukupan iznos, a ispisa etikete nema.

 

            U ponudi su modeli vaga sa zaslonom na stupu ili bez njega, a postoje kombinacije gdje su oba zaslona na stupu ili jedan zaslon na vagi, a drugi na stupu.

Još jedan vrlo zanimljiv model trgovačke vage je brojačica, koja se koristi u prodavaonicama gdje je potrebno prebrojavati proizvode (npr. vijke). Vaga brojačica radi na principu da se na vagu stavi određeni broj istih proizvoda, upiše koliko komada je trenutno na vagi, nakon čega vaga prikaže masu pojedinačnog proizvoda te se dodaju dalje proizvodi, dok vaga prebrojava komade.

            Svaka vaga preko koje se vrši prodaja, odnosno gdje cijena ovisi o određenoj težini, mora biti ovjerena, pri čemu se vrši ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima zakonskog mjeriteljstva. Drugim riječima, Zakon o mjeriteljstvu kaže da kod uporabe zakonitih mjerila vlasnik mjerila mora „upotrebljavati ovjerena zakonita mjerila, održavati zakonita mjerila u tehničkom stanju koje osigurava točnost mjerenja te podnositi na ovjeru zakonita mjerila u uporabi u skladu sa Zakonom i propisima donesenim za njegovu provedbu.“

            Prema važećem Zakonu o mjeriteljstvu, područje mjeriteljstva se između ostalog uređuje „radi poticanja slobodne trgovine i uklanjanja mogućih prepreka u toj trgovini te uspostave mjernog jedinstva u Republici Hrvatskoj i uspostave povjerenja u rezultate mjerenja provedenih prvenstveno zbog zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa“.

Prema gore navedenom, Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo, koje je ovlastio Državni zavod za mjeriteljstvo i koje je akreditirano od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, vrši ovjeravanje vage, odnosno utvrđuje njezinu sukladnost sa mjeriteljskim propisima. Svaka trgovačka vaga se ovjerava ovjernim žigom ovlaštenog tijela, ovlaštenog mjeritelja te je njezino ovjerno razdoblje dvije godine.

            Tvrtka Vage Lukavečki d.o.o. je ovlašteno tijelo za pripremu i ovjeravanje vaga, te ovlašteni mjeriteljski laboratorij za neautomatske vage svih razreda točnosti.

            Kao jedan od najznačajnijih poslovnih subjekata u mjeriteljskoj djelatnosti u RH, Vage Lukavečki d.o.o. nudi usluge ovjeravanja na cijelom području RH.

Osim usluga, svojim kupcima i partnerima nudi izuzetno kvalitetne trgovačke vage, renomiranog proizvođača CAS Corporation Co., Ltd., čiji smo službeni zastupnik i jedini distributer u Hrvatskoj.

 

            Vage Lukavečki d.o.o. svojim kompetencijama, opremom i ljudskim resursima može svojim partnerima i kupcima ponuditi kvalitetnu, cjelovitu i pravovremenu uslugu i proizvod u pogledu servisa i ovjeravanja vaga.

U svojem pristupu nastojimo se prilagoditi potrebama korisnika, te u tom smislu pri preuzimanju vage dajemo na korištenje zamjensku vagu, kako bi se njihov posao mogao nesmetano odvijati.

            Dugi niz godina poslujemo u ovoj specifičnoj domeni te smo svoju kvalitetu dokazali kroz suradnju s mnogobrojnim poznatim poslovnim partnerima, te prepoznatljivošću na tržištu.

            Područje trgovačke djelatnosti je vrlo široko i zahtjevno te kao takvo usko povezano i međuovisno sa mjeriteljskom djelatnošću. Obzirom na to, razvoj mjerila mase i mjeriteljske struke, u cilju odgovora na zahtjeve u trgovini, je stalan i neprekinut, a što svakako doprinosi sigurnosti i zaštiti prvenstveno potrošača, ali i ostalih sudionika i aspekata životnog prostora, sukladno odredbama zakonskih propisa iz područja mjeriteljstva, prije svega Zakona o mjeriteljstvu.

 

Trgovački magazin In Store naše stručno znanje koristi u svojim objavama, kako bi potrebna saznanja iz područja mjeriteljstva približili što većem broju korisnika: http://www.instore.hr/onlinemagazine/2017/55/

Categories : Blog